HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT, NGHIÊN CỨU

Học Vấn

 • 2004 – 2008 : Cử Nhân – Đại học quốc gia Viện Công Nghệ  Kyoto Institute of Technology (KIT)
 • 2008 – 2010 : Thạc Sĩ Khoa Học – KIT
 • 2010 – 2013 : Tiến Sĩ Khoa Học – KIT

 

Giải Thưởng Danh Dự

 

 • 2014: Giải Thưởng Luận Văn Nghiên Cứu Xuất Sắc, vinh danh bởi Hiệp Hội Kĩ Thuật & Nguyên Liệu Nhật Bản (Japanese Material Technology Association)

 • 2013: Vinh danh Tiến Sĩ Khoa Học (Kyoto Institute of Technology)

 • 2013: Phỏng vấn báo Tuổi Trẻ (2013.05.23): Tôi Không Thích Đi Theo Lối Mòn
 • 2012: Phỏng vấn Tạp chí Daigakuannai 2013, là gương mặt đại diện khóa nghiên cứu Tiến Sĩ của Materials & Life Science (Kyoto Institute of Technology).

 • 2010:  Giải Thưởng Phát Biểu Nghiên Cứu Xuất Sắc JOCS, vinh danh bởi Hiệp Hội Hóa Dầu Nhật Bản (Japanese Oil Chemists’ Society)

 • 2010: Bằng Khen Danh Dự từ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản, dành cho cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của hoạt động thanh niên – sinh viên VN tại Nhật.

 • 2009: Phỏng vấn tạp chí  Daigakuannai  2010, là gương mặt đại diện cho khoa Kĩ Sư Hóa Materials Engineering Dept. (Kyoto Institute of Technology)

 • 2008: Tốt Nghiệp Thủ Khoa Đại Học, khoa Hóa học & Công nghệ vật liệu. Vinh danh bởi Viện Công Nghệ Kyoto Institute of Technology.

 • 2008:  Đại Sứ Japan Tent, vinh danh bởi Chính phủ tỉnh Ishikawa.

 • 2005: Đại Sứ Sanh Dự Phủ Kyoto, vinh danh bởi Phủ Kyoto.

 • 2001: Thủ Khoa Tú Tài tốt nghiệp PTTH 2001 – TPHCM.
 • Phỏng vấn báo Giáo Dục: “Cô Bé Thủ Khoa Kì Thi Tú Tài 2001”

 • 2001: Giải Thưởng Học Sinh Giỏi Nhất Trường, trao tặng bởi trường PTTH Lê Quý Đôn TPHCM, dành cho học sinh có thành tích tổng kết cao nhất trường.

 • 1998: Giải nhì, kì thi Học Sinh Giỏi Văn Cấp Thành Phố (lớp 9) do TP Ho Chi Minh tổ chức.
 • 1997: Giải nhất, kì thi Học Sinh Giỏi Văn Cấp Quận (lớp 8) do quận Gò Vấp tổ chức.
 • 1993~1998: Học bổng Tài Năng Trẻ, dành cho học sinh xuất sắc do Thành Đoàn trao tặng (lớp 5 ~ 9)

 

Hội Thảo Khoa Học

 • Emulsification: Modelling, Technologies and Applications, Symposium 9 (Nov. 19th ~21st, 2012) , CPE Lyon, Lyon, France
 • Presentation: Preparation of Dicarboxylic Acid – Type Gemini Surfactant via Diels-Alder Reaction & Ozone Oxidation
  The 49th Annual Meeting of Japan Oil Chemists’ Society (Sep. 15th ~17th, 2009) , Hokkaido University, Hokkaido, Japan
 • Presentation: Dicarboxylate Gemini Surfactant Based on 1,2,3,4 -Butanetetracarboxylic Acid: Distribution and Surface Properties of The Regioisomers
  The 101st AOCS Annual Meeting and Expo (May. 16th ~ 19th, 2010), Phoenix Convention Center, Phoenix, Arizona, USA
 • Presentation: Gemsurfs; Preparation from Butanetetracarboxylic Acid
  The 8th Vietnam–Japan International Joint Symposium (Mar. 23rd & 24th, 2010), Kyoto Institute of Technology , Kyoto , Japan
 • Presentation: Preparation of Dicarboxylic Acid – type Gemini Surfactant and Its Surface Properties
  The 48th Annual Meeting of Japan Oil Chemists’ Society (Sep. 10,11&12th , 2009) , Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan
 • Presentation: Preparation of Dicarboxylic Acid-type Gemini Surfactant from Diels-Alder adducts via Ozone Oxidation
  JSPS Asia and Africa Science Platform Program on Neo-Fiber Technology – Seminar Series 5 (Jul. 21 & 22 , 2009) , Bach Khoa University , Ha Noi City, Vietnam
 • Presentation: Butanetetracarboxylic Acid – Based Gemini Surfactant
  The 40th Symposium on Cleaning (Oct. 30 & 31th , 2008) , Tokyo, Japan
 • Presentation: Preparation of Gemsurfs by Esterification of Butanetetracarboxylic Acid and Acidolysis
  The 47th Annual Meeting of Japan Oil Chemists’ Society (Sep. 17 & 18th , 2008) , Tokyo, Japan
 • Presentation: Preparation of Gemsurfs by Esterification of Butanetetracarboxylic Acid and Acidolysis
  The 6th Vietnam–Japan International Joint Symposium (Feb. 29th & Mar. 1st, 2008) , Can Tho University , Can Tho City , Vietnam
 • Presentation: Preparation of Carboxylic Type Gemini Surfactant (Gemsurfs) from Butanetetracarboxylic Acid Using Esterification and Its Surface Properties
 • Journal of Oleo Science, Vol.11, No.9 (Japan Oil Chemists’ Society) – 2011

Academic Background

 • 2004 – 2008 : Bachelor – Kyoto Institute of Technology
 • 2008 – 2010 : Master of Science – Kyoto Institute of Technology
 • 2010 – 2013 : Doctor of Science – Kyoto Institute of Technology

 

Awards, Honors

 

 • 2014: Excelent Paper Award, awarded by Japanese Material Technology Association

 • 2013: Doctor of Science (Kyoto Institute of Technology)

 • 2013: Interview on Tuoi Tre Newspaper (2013.05.23): Tôi Không Thích Đi Theo Lối Mòn
 • 2012: Interview on 2013’s University Guide as Representative for Doctor Course of Materials & Life Science (Kyoto Institute of Technology).

 • 2010: JOCS Student Presentation Award, honored by Japanese Oil Chemists’ Society

 • 2010: A Certificate of Merit, Awarded by the Embassy of Vietnam in Japan for contributions to Youth and Students’ Activities in Japan

 • 2009: Interview on  2010’s University Guide as Representative for Materials Engineering Dept. (Kyoto Institute of Technology)

 • 2008: The Best Student of Dept. of Chemistry and Material Technology. Awarded & honoured by Kyoto Institute of Technology as a student with excellent school record.

 • 2008:  Japan Tent Ambassador, honoured by Ishikawa Prefecture Government.

 • 2005: Kyoto Prefecture Honorable Ambassador, honoured by by Kyoto Prefecture.

 • 2001: The Best Student Award on National High School Graduation Examination. Honoured as “Top Student” of Ho Chi Minh City
 • Interview on Giao Duc Newspaper: Cô Bé Thủ Khoa Tú Tài 2001

 • 2001: The Best Student Award, honoured by LE QUY DON High School. Finished high school as the most excellent archievements.

 • 1998: Second Prize, Competition in Literature for middle school students (grade 9) of Ho Chi Minh City (Vietnam)
 • 1997: Best Prize, Competition in Literature for middle school students (grade 8) of Govap District (HCM City, Vietnam)
 • 1993~1998: Young Talent Scholarship, for excellent students of middle high school (grade 5 ~ grade 9)

 

Academy Conferences

 • Emulsification: Modelling, Technologies and Applications, Symposium 9 (Nov. 19th ~21st, 2012) , CPE Lyon, Lyon, France
 • Presentation: Preparation of Dicarboxylic Acid – Type Gemini Surfactant via Diels-Alder Reaction & Ozone Oxidation
  The 49th Annual Meeting of Japan Oil Chemists’ Society (Sep. 15th ~17th, 2009) , Hokkaido University, Hokkaido, Japan
 • Presentation: Dicarboxylate Gemini Surfactant Based on 1,2,3,4 -Butanetetracarboxylic Acid: Distribution and Surface Properties of The Regioisomers
  The 101st AOCS Annual Meeting and Expo (May. 16th ~ 19th, 2010), Phoenix Convention Center, Phoenix, Arizona, USA
 • Presentation: Gemsurfs; Preparation from Butanetetracarboxylic Acid
  The 8th Vietnam–Japan International Joint Symposium (Mar. 23rd & 24th, 2010), Kyoto Institute of Technology , Kyoto , Japan
 • Presentation: Preparation of Dicarboxylic Acid – type Gemini Surfactant and Its Surface Properties
  The 48th Annual Meeting of Japan Oil Chemists’ Society (Sep. 10,11&12th , 2009) , Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan
 • Presentation: Preparation of Dicarboxylic Acid-type Gemini Surfactant from Diels-Alder adducts via Ozone Oxidation
  JSPS Asia and Africa Science Platform Program on Neo-Fiber Technology – Seminar Series 5 (Jul. 21 & 22 , 2009) , Bach Khoa University , Ha Noi City, Vietnam
 • Presentation: Butanetetracarboxylic Acid – Based Gemini Surfactant
  The 40th Symposium on Cleaning (Oct. 30 & 31th , 2008) , Tokyo, Japan
 • Presentation: Preparation of Gemsurfs by Esterification of Butanetetracarboxylic Acid and Acidolysis
  The 47th Annual Meeting of Japan Oil Chemists’ Society (Sep. 17 & 18th , 2008) , Tokyo, Japan
 • Presentation: Preparation of Gemsurfs by Esterification of Butanetetracarboxylic Acid and Acidolysis
  The 6th Vietnam–Japan International Joint Symposium (Feb. 29th & Mar. 1st, 2008) , Can Tho University , Can Tho City , Vietnam
 • Presentation: Preparation of Carboxylic Type Gemini Surfactant (Gemsurfs) from Butanetetracarboxylic Acid Using Esterification and Its Surface Properties
 • Journal of Oleo Science, Vol.11, No.9 (Japan Oil Chemists’ Society) – 2011

学歴

 • 2004-2008  : (国立) 京都工芸繊維大学・学士
 • 2008-2010  : 京都工芸繊維大学大学院・博士前期課程
 • 2010-2013  :  京都工芸繊維大学大学院・博士後期課程
 

受賞・表彰

 
 • 2014: Excelent Paper Award, awarded by Japanese Material Technology Association
 • 2013: 博士号取得(京都工芸繊維大学大学院)
 • 2013: Tuoi Tre Newspaper の新聞記事 (2013.05.23): Tôi Không Thích Đi Theo Lối Mòn
 • 2012: 京都工芸繊維大学・生命物質科学専攻・博士課程 の代表として、2013年大学案内に登場
 • 2010: 日本油化学会(JOCS)より「学生奨励賞」を受賞
 • 2010: 駐日ベトナム大使館からの表彰 (在日ベトナム学生・青年の活動への貢献により)
 • 2009: 京都工芸繊維大学・物質工学科の代表として、2010年大学案内に登場
 • 2008: 京都工芸繊維大学において大学首席卒業で表彰された。
 • 2008:  Japan Tent 大使に任命された。
 • 2005: 京都府により、京都府名誉友好大使に任命された。
 • 2001: ベトナム全国高等学校卒業試験においてホーチミン市で首席で卒業して表彰された。
 • Giao Duc Newspaper 新聞記事: Cô Bé Thủ Khoa Tú Tài 2001
 • 2001: LE QUY DON 高等学校において学業成績トップの学生として表彰された。12年間連続優秀な学生。
 • 1998: ホーチミン市文学優秀学生選抜試験において、優秀賞(第2位)を受賞。
 • 1997: GOVAP区文学優秀学生選抜試験において、最優秀賞(第1位)を受賞。
 • 1993~1998: 「若手の才能」奨学生 (小5 ~ 中4)
 

Academy Conferences

 • Emulsification: Modelling, Technologies and Applications, Symposium 9 (Nov. 19th ~21st, 2012) , CPE Lyon, Lyon, France
 • Presentation: Preparation of Dicarboxylic Acid – Type Gemini Surfactant via Diels-Alder Reaction & Ozone Oxidation The 49th Annual Meeting of Japan Oil Chemists’ Society (Sep. 15th ~17th, 2009) , Hokkaido University, Hokkaido, Japan
 • Presentation: Dicarboxylate Gemini Surfactant Based on 1,2,3,4 -Butanetetracarboxylic Acid: Distribution and Surface Properties of The Regioisomers The 101st AOCS Annual Meeting and Expo (May. 16th ~ 19th, 2010), Phoenix Convention Center, Phoenix, Arizona, USA
 • Presentation: Gemsurfs; Preparation from Butanetetracarboxylic Acid The 8th Vietnam–Japan International Joint Symposium (Mar. 23rd & 24th, 2010), Kyoto Institute of Technology , Kyoto , Japan
 • Presentation: Preparation of Dicarboxylic Acid – type Gemini Surfactant and Its Surface Properties The 48th Annual Meeting of Japan Oil Chemists’ Society (Sep. 10,11&12th , 2009) , Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan
 • Presentation: Preparation of Dicarboxylic Acid-type Gemini Surfactant from Diels-Alder adducts via Ozone Oxidation JSPS Asia and Africa Science Platform Program on Neo-Fiber Technology – Seminar Series 5 (Jul. 21 & 22 , 2009) , Bach Khoa University , Ha Noi City, Vietnam
 • Presentation: Butanetetracarboxylic Acid – Based Gemini Surfactant The 40th Symposium on Cleaning (Oct. 30 & 31th , 2008) , Tokyo, Japan
 • Presentation: Preparation of Gemsurfs by Esterification of Butanetetracarboxylic Acid and Acidolysis The 47th Annual Meeting of Japan Oil Chemists’ Society (Sep. 17 & 18th , 2008) , Tokyo, Japan
 • Presentation: Preparation of Gemsurfs by Esterification of Butanetetracarboxylic Acid and Acidolysis The 6th Vietnam–Japan International Joint Symposium (Feb. 29th & Mar. 1st, 2008) , Can Tho University , Can Tho City , Vietnam
 • Presentation: Preparation of Carboxylic Type Gemini Surfactant (Gemsurfs) from Butanetetracarboxylic Acid Using Esterification and Its Surface Properties
 • Journal of Oleo Science, Vol.11, No.9 (Japan Oil Chemists’ Society) – 2011